Form Object

De website "www.wijkdeprinsenhof.nl" werd voorheen beheerd door het team van wijkblad "De Prinsenhof". Met ingang van 2017 is het wijblad opgehouden te bestaan en is het beheer van de site over gegaan in handen van de stichting "Wijkactiviteiten Prinsenhof"

Alle oude nummers treft u als online edities aan in de Wijkbladenkiosk, en zijn opgeslagen op de server van Stichting Meo.

Klik op de thumbnail om u aan te melden voor de nieuwsbrief van Stichting "wijkactiviteiten Prinsenhof". Met nieuws over de wijk, met foto's video's en verhalen. Hoe meer materiaal er binnenkomt, hoe vaker de nieuwsbrief verschijnt.